Ikon för Rikstermbanken

atrofi

svensk term: atrofi
förklaring:

Atrofi betyder förtvining eller tillbakagång. Det kan drabba muskler, organ eller andra vävnader. Atrofi beror oftast på bristande näringsintag eller något sjukdomstillstånd.

exempel:

Exempel på sådana sjukdomar är olika infektioner samt cancer.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008