Ikon för Rikstermbanken

atriell hypertrofi

svensk term: atriell hypertrofi
förklaring:

Atriell hypertrofi betyder förmaksförstoring. Förmaken är två rum i hjärtat som tar emot blodet som kommer från kroppen och lungorna.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008