Ikon för Rikstermbanken

atoni

svensk term: atoni
definition:

utan tonus, dvs. utan muskelspänning

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008