Ikon för Rikstermbanken

ataxi

svensk term: ataxi
definition:

koordinationsrubbningar i muskelrörelserna

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008