Ikon för Rikstermbanken

ataraktikum

svensk term: ataraktikum
förklaring:

Samlingsnamn för lugnande och ångestdämpande medel.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008