Ikon för Rikstermbanken

asymtomatisk

svensk term: asymtomatisk
definition:

symtomfri

anmärkning:

En asymtomatisk sjukdom förlöper utan tecken på sjukdom.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008