Ikon för Rikstermbanken

astigmatism

svensk term: astigmatism
förklaring:

Brytningsfel, en onormal och oregelbunden ljusbrytning i ett öga, särskilt hornhinna och lins.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008