Ikon för Rikstermbanken

aspergillos

svensk term: aspergillos
definition:

svampinfektion orsakad av mögelsvamp som normalt finns i vår närmiljö

anmärkning:

Svampen är vanligt förekommande och återfinns i matjord, kompost, husdamm etc. Risken för att drabbas av aspergillos är liten för en normalt frisk människa. Den som drabbas har oftast nedsatt immunförsvar på grund av annan underliggande sjukdom, exempelvis AIDS eller cancer.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008