Ikon för Rikstermbanken

artroskop

svenska termer: artroskop
nålkikare
definition:

instrument för att inspektera leder, i synnerhet knäleder

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008