Ikon för Rikstermbanken

artros

svensk term: artros
definition:

nedbrytning av det släta ledbrosket som finns på ytan av ett ben i anslutning till en led

anmärkning:

Nedbrytningen kan bero på slitage, skada eller sjukdom och kan göra det smärtsamt att röra leden. Artros uppkommer främst hos äldre personer. Vanligast är att knäleder, höftleder, fingerleder eller fotleder drabbas.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008