Ikon för Rikstermbanken

apolipoprotein

svensk term: apolipoprotein
definition:

protein i blodet vars uppgift är att transportera fetter, t.ex. triglycerider och kolesterol

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008