Ikon för Rikstermbanken

apné

svensk term: apné
definition:

tillfälligt, övergående andningsstillestånd

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008