Ikon för Rikstermbanken

aplastisk anemi

svensk term: aplastisk anemi
definition:

grav blodbrist på grund av upphörd eller minskad blodbildning i benmärgen

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008