Ikon för Rikstermbanken

apati

svensk term: apati
definition:

likgiltighet och känslolöshet

anmärkning:

Apati kan förekomma vid bl.a. depressioner, krisreaktioner och schizofreni.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008