Ikon för Rikstermbanken

anxiolytikum

svensk term: anxiolytikum
definition:

ångestdämpande och lugnande läkemedel

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008