Ikon för Rikstermbanken

anuri

svensk term: anuri
definition:

upphörd eller nästan upphörd urinutsöndring (mindre än 100 ml/dygn)

anmärkning:

Kan förekomma efter en svår akut njurskada eller vid njursjukdomar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008