Ikon för Rikstermbanken

antrum

svensk term: antrum
definition:

håla eller hålrum

anmärkning:

Inom medicinen syftar man ofta på nedre delen av magsäcken.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008