Ikon för Rikstermbanken

antracyklin

svensk term: antracyklin
förklaring:

En grupp läkemedel som fungerar cytotoxiskt, vilket innebär att de hämmar cellernas tillväxt.

anmärkning:

Daunorubicin, epiubicin och mitoxantron är exempel på antracykliner. Dessa substanser används bl.a. mot olika tumörsjukdomar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008