Ikon för Rikstermbanken

antiparkinsoneffekt

svensk term: antiparkinsoneffekt
definition:

effekt av t.ex. ett läkemedel som innebär att symtomen av Parkinsons sjukdom (skakningar, stelhet etc.) dämpas

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008