Ikon för Rikstermbanken

antiparatyreoideahormon

svensk term: antiparatyreoideahormon
förklaring:

En läkemedelsgrupp som innefattar läkemedel som motverkar effekten av paratyreoideahormon. Dessa hormoners normala effekt består i att reglera kalciumhalten i blodet, genom att påverka skelettet, njurarna och tarmen. Antiparatyreoideahormon hämmar nedbrytningen av skelett, varför de bl.a. används mot sjukdomar där skelettet är försvagat.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008