Ikon för Rikstermbanken

antimikrotubulär substans

svensk term: antimikrotubulär substans
definition:

läkemedel som fungerar som cellgifter, genom att påverka den delen av cellen som heter mikrotubuli

anmärkning:

Mikrotubuli fungerar som cellens skelett, samt som ett transportsystem.

exempel:

Exempel på antimikrotubulära substanser är paklitaxel och docetaxel.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008