Ikon för Rikstermbanken

antikonception

svensk term: antikonception
definition:

förhindrande av befruktning

anmärkning:

Antikonceptionella metoder och medel är t.ex. kondom, p-piller etc.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008