Ikon för Rikstermbanken

antikolinergikum

svensk term: antikolinergikum
förklaring:

Ett antikolinergikum motverkar en del av ämnet acetylkolins effekter. Detta innebär att det bl.a. ger vidgade pupiller, ökad puls, mindre salivproduktion samt mindre aktivitet hos tarmarna. Det kan ges som läkemedel mot vissa sjukdomar, t.ex. astma och Parkinsons sjukdom.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008