Ikon för Rikstermbanken

antidiuretikum

svensk term: antidiuretikum
definition:

läkemedel som hämmar urinutsöndringen

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008