Ikon för Rikstermbanken

antagonist

svensk term: antagonist
användningsområde: om läkemedel
definition:

ämne som förhindrar verkan av något annat ämne

anmärkning:

Detta sker genom att det binder till något som kallas receptor. Receptorer finns bl.a. på celler, där de styr en viss aktivitet. Denna aktivitet kan på så sätt hämmas mha. en antagonist.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008