Ikon för Rikstermbanken

anjon

svensk term: anjon [ann-’] 
definition:

negativt laddad jon

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008