Ikon för Rikstermbanken

angiotensin-II-receptorblockerare

svensk term: angiotensin-II-receptorblockerare [aŋgi-] 
definition:

läkemedelstyp som används för att sänka blodtrycket

anmärkning:

Angiotensin är ett hormon som drar ihop kroppens blodkärl och därmed ökar motståndet i blodomloppet. Angiotensin-II-receptorblockerare är en klass läkemedel som blockerar effekten av angiotensin vilket leder till att blodkärlens diameter ökar och blodtrycket sänks.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008