Ikon för Rikstermbanken

andningsdepression

svensk term: andningsdepression
definition:

nedsatt andningsfunktion, vilket gör det svårt för kroppen att upprätthålla syrekoncentrationen och avledningen av koldioxid från blodet

anmärkning:

Opiater är ett exempel på ämnen som har biverkningen andningsdepression.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008