Ikon för Rikstermbanken

anamnes

svensk term: anamnes [-e:’s] 
definition:

en patients sjukdomshistoria

anmärkning:

Då patienten själv berättar för läkaren om vad han/hon söker vård för. Vilka symtom som sjukdomen uppvisar och när dessa symtom uppkom.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008