Ikon för Rikstermbanken

analgesi

svensk term: analgesi
förklaring:

Smärtlöshet, upphävd smärtförnimmelse genom bedövning, exempelvis i samband med en operation.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008