Ikon för Rikstermbanken

amyotrofisk lateralskleros

svenska termer: amyotrofisk lateralskleros
ALS
förklaring:

Gemensamt namn för en grupp av sjukdomar där nervcellerna som styr skelettmusklerna dör. Om en muskel inte får några nervimpulser kommer den att förtvina. Symtomen vid ALS är främst muskelsvaghet. När sjukdomen drabbar hjärnstammen kommer tal- och sväljsvårigheter att uppkomma och till slut drabbas andningsmuskulaturen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008