Ikon för Rikstermbanken

ampull

svenska termer: ampull
brytampull
definition:

typ av läkemedelsbehållare/förpackning som består av en liten glasbehållare som inte har någon öppning

anmärkning:

Ampullen öppnas istället genom att man bryter av halsen på ampullen. Läkemedel som måste bevaras sterila brukar man förpacka i ampuller. Ampuller förpackas med en exakt mängd vätska eller pulver vilket underlättar när läkemedlet ska ges till patienten.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008