Ikon för Rikstermbanken

amid

svensk term: amid [-i:’d] 
definition:

funktionell grupp där ett dubbelbundet syre och en amin (ett kväve med två väten bundna till sig) sitter ihop med ett kol

anmärkning:

Gruppen finns i t.ex. vissa bedövningsmedel.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008