Ikon för Rikstermbanken

amfotericin B

svensk term: amfotericin B
förklaring:

Amfotericin B är en så kallad fungicid. Fungicider är ämnen som är giftiga för svampar och används mot sjukdomsalstrande svampar. Amfotericin B kan antingen få svamparna att sluta växa eller döda dem. Vad som händer beror på hur mycket av medlet man använder.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008