Ikon för Rikstermbanken

amenorré

svensk term: amenorré
förklaring:

När menstruationen uteblir under mer än sex månader.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008