Ikon för Rikstermbanken

ambulant vård

svensk term: ambulant vård
definition:

vård där patienten själv tar sig till sin behandling på t.ex. en vårdcentral, och inte är intagen på sjukhus

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008