Ikon för Rikstermbanken

amöbiasis

svenska termer: amöbiasis
amöbainfektion
definition:

tarmsjukdom som orsakas av parasiten Entamoeba histolytica

anmärkning:

Parasiten sprids via förorenat vatten och sjukdomsfall i Sverige beror nästan alltid på smitta utomlands. Infektionen är allvarlig och kan i värsta fall leda till döden om den inte behandlas.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008