Ikon för Rikstermbanken

alveol

svensk term: alveol
definition:

liten blåsa i lungorna där gasutbytet mellan luft och blod sker

anmärkning:

Koldioxid avges och syre tas upp.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008