Ikon för Rikstermbanken

alkylering

svensk term: alkylering
definition:

kemisk reaktion där ett väte byts ut mot en s.k. alkylgrupp (dvs. en grupp bestående av kol- och väteatomer)

anmärkning:

Vissa cytostatika (cellgifter) verkar genom att alkylera DNA, och på så sätt hindra celldelningen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008