Ikon för Rikstermbanken

alkalos

svensk term: alkalos
definition:

rubbning i kroppens syra–basbalans

anmärkning:

En sänkt vätejonkoncentration leder till att blodets pH stiger över 7,45.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008