Ikon för Rikstermbanken

alkaloid

svensk term: alkaloid
förklaring:

Alkaloider är en grupp ämnen som utvinns från växter. Många alkaloider påverkar människokroppen på olika sätt, varför de ibland används som läkemedel.

exempel:

Exempel på alkaloider som används som läkemedel är kinin, ergotamin samt atropin.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008