Ikon för Rikstermbanken

alfa-1-receptorblockerande medel

svensk term: alfa-1-receptorblockerande medel
definition:

Alfa-1-receptorblockerande medel verkar genom att binda till och blockera alfa-1-adrenoreceptorer (små mottagare) bl.a. på glatt muskulatur som omger blodkärl, nedre delen av urinblåsan och prostata. Blodkärlen slappnar av och vidgas. Effekten blir att blodtrycket sjunker och urinflödet underlättas.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008