Ikon för Rikstermbanken

akyli

svensk term: akyli
definition:

bristande produktion av magsaft

anmärkning:

Vanligen syftar det till bristande produktion av saltsyra i magsäcken.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008