Ikon för Rikstermbanken

akut lymfoblastisk leukemi

svenska termer: akut lymfoblastisk leukemi
ALL
förklaring:

Akut lymfoblastisk leukemi är en form av blodcancer. Sjukdomen är den vanligaste cancerformen hos barn. Vanliga symtom är plötslig trötthet och blekhet. Sjukdomen behandlas effektivt med cellgifter, ibland i kombination med benmärgstransplantation, vilket leder till att över 80 % av patienterna blir botade.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008