Ikon för Rikstermbanken

aktin

svensk term: aktin
förklaring:

Aktin är ett protein som finns i alla kroppens celler. Det bygger upp mikrofilament, som utgör cellernas skelett. Aktin är tillsammans med proteinet myosin dessutom ansvarigt för musklernas sammandragningar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008