Ikon för Rikstermbanken

akinesi

svensk term: akinesi
definition:

orörlighet, nedsatt rörlighet

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008