Ikon för Rikstermbanken

akatisi

svensk term: akatisi
förklaring:

Motorisk oro, ångest och oförmåga att sitta stilla. Tillståndet är en relativt vanlig biverkning vid behandling med neuroleptika (läkemedel mot psykoser).

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008