Ikon för Rikstermbanken

agranulocytos

svensk term: agranulocytos
definition:

drastisk minskning av antalet granulocyter (en typ av vita blodkroppar)

anmärkning:

Agranulocytos ger bl.a. stark infektionsbenägenhet vilket kan leda till lunginflammation, hög feber och vävnadsdöd i svalget. Agranulocytos är ett reversibelt, men livshotande, tillstånd.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008