Ikon för Rikstermbanken

agorafobi

svenska termer: agorafobi
torgskräck
definition:

fobi för offentliga platser

anmärkning:

Personer som lider av agorafobi känner en stor olust inför att vistas på platser där det finns mycket folk t.ex. varuhus, tunnelbana eller buss. De kan då drabbas av t.ex. svettningar, hjärtklappning och illamående.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008