Ikon för Rikstermbanken

agonist (2)

svenska termer: agonist (2)
receptoragonist
användningsområde: i läkemedelssammanhang
definition:

läkemedel som kan förstärka eller påverka vissa aktiviteter som sker i kroppens celler

anmärkning:

Det gör läkemedlet genom att binda till något i eller på cellen kallat receptor. Då läkemedlet bundit till bindningsstället (receptorn) påverkas eller förstärks en aktivitet i cellen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008